Dit mag u níet missen - eindelijk weer zo'n prachtig Indisch Stedenboek van Asia Maior/Atlas Maior: SOERABAJA 1900-1950. HAVENS, MARINE, STADSBEELD Precies tien jaar na A.C. Broesharts befaamde Soerabaja - Beeld van een stad, dat indertijd liefst vier herdrukken beleefde en intussen al jarenlang is uitverkocht, verscheen in november 2004 bij Uitgeverij Asia Maior/Atlas Maior opnieuw een schitterend boek over Indië's tweede stad en prominente handelshaven en marinebasis, onder de titel SOERABAJA 1900-1950. HAVENS, MARINE, STADSBEELD De opzet van deze nieuwe uitgave is geheel anders dan die van Soerabaja - Beeld van een stad. Daarin lag de nadruk sterk op de geschiedenis van Soerabaja tijdens de Tweede Wereldoorlog, de Revolutieperiode en op het nieuwe Surabaya van na 1949, waarbij het fotomateriaal in het bijzonder gericht was op oud-nieuw-vergelijkingen in het beeld van de stad. SOERABAJA 1900-1950 daarentegen, zoals de titel al aangeeft, beschrijft in tekst en beeld voornamelijk Soerabaja zoals het was in de laatste halve eeuw van Nederlands bestuur. De aandacht gaat daarbij in het bijzonder uit naar de drie aspecten die in deze periode bepalend werden voor de positie van Soerabaja in Nederlands-Indië en voor het uiterlijke aanzien van de stad: de aanleg en verdere betekenis van de handelshaven Tandjoengperak, de rol van de Marine en het Marine-Etablissement (ME) in Soerabaja, en de grote veranderingen in het stadsbeeld na 1900 als gevolg van Soerabaja's snelle ontwikkeling tot moderne koloniale grootstad. Deze drie hoofdonderwerpen worden ingeleid met een algemeen overzicht van Soerabaja's koloniale voorgeschiedenis en de stedebouwkundige ontwikkeling tot het eind van de Nederlandse tijd, mede aan de hand van uitgebreid en deels nooit eerder gepubliceerd historisch kaart- en beeldmateriaal. SOERABAJA 1900-1950 is vooral ook een prachtig geïllustreerd groot-formaat fotoboek, met in totaal niet minder dan ca. 370 foto's, kaarten en plattegronden! Centraal in dit historische fotomateriaal staat de nalatenschap van het bekende Soerabajase fotobureau 'Fotax', indertijd gevestigd Palmenlaan 25, dat in de vooroorlogse jaren o.m. een belangrijk deel van de persfotografie voor het befaamde weekblad d'Oriënt verzorgde. En voor alle duidelijkheid: geen van deze illustraties is indertijd ook al gebruikt voor Soerabaja - Beeld van een stad!