Comprehensive Atlas of the Dutch West India Company,  Vol. II: The New WIC, 1674-1791  Henk den Heijer, Piet Emmer et al  ISBN / EAN 978 90 74861 00 7 Comprehensive Atlas of the Netherlands 1930-1950 B.C. de Pater, B. Schoenmaker et al ISBN / EAN 978 90 74861 34 2
Soerabaja 1900-1950. Port, navy, townscape Asia Maior/Atlas Maior EAN/ISBN 978-90-74861-23-7 Djokja/Solo - Beeld van de Vorstensteden M.E. van Bruggen R.S. Wassing EAN/ISBN 978-90-74861-13-X